I denne oppgaven skal jeg skrive om Forollhogna nasjonalpark og villreinen som bor der. Selve oppgaven handler i tillegg om bærekraftig utvikling. Dette var noe alle på ungdomstrinn hadde et tre uker langt prosjekt i alle fag. Her fikk vi blant annet sydd munnbind, lagt antrekk av søppel- og plastposer, skrevet om ulike temaer, og skal nå munne ut i en felles oppgave for fagene naturfag, KRLE og samfunnsfag. Oppgaven kom som en erstatning for den vi egentlig skulle ha hatt om Rondane Nasjonalpark. Vi skulle også egnetlig ha hatt en tre dagers tur her, men på grunn av Covid 19 ble den avlyst.

I stedet ble det en tur fra Oppdal, Vesle Orkelsjøhøa til Innerdalen. Nesten hele klassen, samt kontaktlærer Monika Flaa Sørensen var med på turen. Min tvillingbror var nyoperert og kunne derfor ikke delta. Han fikk i stede jobben med å frakte utstyr og lage mat til oss andre.

Oppgaven skal i tillegg ha med de tre dimensjonene sosiale forhold, økonomi og klima/miljø. I denne sammenhengen mener vi at sosiale forhold er for eksempel jobber, skole og tilgang på det vi trenger for å leve der vi bor. I forhold til økonomi tenker vi på tilgang på billig strøm, arbeidsplasser, påvirkning på bøndene i dalen og jakt. I forhold til klima og miljø, så er det kanskje forsøpling, forurensning, naturforhold og viltliv det som har blitt påvirket mest.