Sosiale forhold

De siste årene har bærekraftig utvikling blitt omtalt en del i media, men også blitt snakket en del om. Vi på ungdomstrinnet her derfor fått en oppgave som handler om bærekraftig utvikling, denne oppgaven handler om å gjøre ting på en bærekraftig måte. Vi har f.eks. laget hjemmelagde munnbind, lært hva bærekraftig utvikling er, vi i 10. har vært med Stein på jakt, den samme dagen hadde 8. og 9. et mote show der klærene var laget med ting som ikke skader miljøet. 

På skolen snakket vi om de tre dimensjonene som går under bærekraftig utvikling og vi kom frem til at sosiale forhold var ting som: Jobb, like muligheter, samarbeid, sykehus, trygghet, skole, barnehage, nye muligheter, likestilling, kulturelt mangfold, medisin, mat og drikke, fred og rettferdighet og gjenbruk.  

Kraftannleggene bygget på Kvikne har ført til at økonomien til Tynset kommune har vært relativt stabil og tilført kommunen mange millioner kroner fast hvert år. Dette har gjort at vi har fått goder som en god skole, barnehage, hotell, buss, taxi, ulike fritidsaktiviteter osv. Dette igjen har gitt oss bedrifter som har etablert seg på Kvikne i løpet av årene. Økonomien i kommunen har vært god, noe som igjen har påvirket økonomien til Nasjonalparkstyret som har jobben med å forvalte Forollhogna. Nasjonalparkstyret styrer økonomien for Nasjonalparken Forollhogna. De mottar midler både i fra stat, kommune, men også fra blant annet Næringsfondet. Sistnevnte har bidratt økonomisk, men har ikke hatt noe å si i forhold til selve driften. Besøks-strategien for området har vært å få til en balanse mellom å ivereta natur- og kulturarv, legge til rette for opplevelser og bidra til en lokal verdiskaping. Her har Nasjonalparkstyret lyktes i å ha en god balanse mellom bygdas befolkning og det å ivareta naturen i området.  

Innbyggerne har hele tiden hatt muligheten til både å jakte, fiske og rekreasjon. Fjellet har vært der til bruk for alle som måtte ønske det. Noen har setre, buer eller rett og slett bare et ønske om å gå en tur i fjellet. Nasjonalparkstyret har lyktes i å få til en balanse mellomdet som har eksistert fra før, og de som ønsker å bruke nasjonalparken til rekreasjon, jakt og fiske.