https://www.villrein.no/

https://no.wikipedia.org/wiki/Forollhogna_nasjonalpark

http://www.nasjonalparkstyre.no/Forollhogna/

https://snl.no/Forollhogna_nasjonalpark

https://www.miljodirektoratet.no/