Flora i Forollhogna

Kråkefot:

Stri kråkefot er en art i kråkefotfamilien. Den blir 5–25 cm høy, og har lang krypende stengel besatt med broddspisse stive blad og ustilket aks i toppen. Den vokser i skog over hele Norge. I Forollhogna er den vanlig i fattige bjørkeskogstyper og rabber i fjellet. 

Multe:

Molte er en flerårig urt i Rubus-slekta i rosefamilien. Planta er mellom 5 og 20 cm høy med en enkel, hvit blomst som er enkjønnet. Frukta som dannes, molten, er en sammensatt steinfrukt der karten rød og fast, og som moden er den bleikgul, saftig og velsmakende. I Forollhogna finnes den hovedsaklig i myrer og fuktige skoger.

Museøre:

Musøre er en meget lavvokst vierart, og er en av de vanligste plantene i fjellet i Norge. Denne arten skilles fra to andre tilsvarende små vierarter, polarvier og rynkevier, på at musøre har glatte blad med tanna kant. Musøre har forveda stengel og ble kalt verdens minste tre av Carl Linné. I Forollhogna lever den for det meste i snøleier.

Fjellkvann:

Fjellkurle er en meget liten orkidé som finnes på basisk grunn i høyfjellet i et område i nordlige Sør-Norge og i Nord-Norge. Den er meget sjelden i Forollhogna og er derfor kun sett ved Dalbusjøen i reinrosehi. 

Lav:

Lav er en dobbeltorganisme, hvor en alge og en sopp slått seg sammen. Algen sørger for maten i form av karbohydrater, som produseres på vanlig måte ved fotosyntesen. Soppen beskytter algecellene mot skader og uttørring, slik at det er den vi ser når vi ser, når vi ser laven. soppen tar også opp vann eller smeltevann med oppløste mineraler og produserer diverse giftstoffer, som holder insekt og andre sopper borte. I Forrolhogna finnes det mange typer lav som f.eks. fjellreinlav, kvitkrull, rabbeskjegg og nervevrak

Fjellreinlav:

Fjellreinlav er en lys gulhvit reinlavart med relativt slanke greiner, tredelt forgreining og flersidig bøyde greinspisser. Den er vanligst i indre, kontinentale strøk og i fjellet, men forekommer i hele landet.

Museøre

Molte

Fjellkurle

Fjellreinlav